AA20150731_110917-1

Bismilllahirahmaanirrahim,

Alhamdulillah hari 31 Julai 2015, saya menyerahkan nota tugas Penolong Pegawai Daerah kepada pegawai baru Tuan Syahrin Samsir. Beliau sebelum ini merupakan pegawai di Pejabat Hasil Bumi Kota Kinabalu.

Saya akan bertugas Sebagai Penolong Pegawai Daerah (Pembangunan) di Pejabat Daerah Tambunan.

Selama setahun enam bulan bertugas sebagai Penolong Pegawai Daerah (Pentadbiran) di Pejabat Daerah Telupid, banyak pengalaman telah dikecapi.

Saya mengucapkan setinggi-tinggi penghargaan kepada Tuan Benedict Asmat selaku Pegawai Daerah Telupid yang banyak memberi tunjuk ajar serta panduan sepanjang bertugas di Daerah Telupid. Tidak lupa juga kepada para kakitangan yang sentiasa memberikan kerjasama jitu.