Usaha Kerajaan Membangunkan Mini Estet Sejahtera (MESEJ) Adalah Antara Usaha Yang Terbaik Untuk Membasmi Kemiskinan Setempat.Antaranya MESEJ Kaingaran Yang Menempatkan 33 Ketua Isi Rumah.

Mereka Diberikan Rumah Serta 15 Ekar Kebun Getah Bagi Setiap KIR. Video Ini Merupakan Sebahagian Pemandangan Perkampungan MESEJ Kaingaran Tambunan.

https://youtu.be/EZeL4nJqI0g

https://fb.watch/v/2dwI_oeon/

https://youtu.be/EZeL4nJqI0g